Fundacja „Pro Kolej” organizuje XVI edycję konferencji z cyklu Rail22 pt. „Prawo kolejowe – legislacja, regulacja i bezpieczeństwo”. Wydarzenie odbędzie się 12 października 2020 r. w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 134. Ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu zagrożenia epidemicznego dla części uczestników przygotowano formułę transmisji on-line.

Temat przewodnim wydarzenia będzie ocena siedemnastu lat obowiązywania ustawy o transporcie kolejowym. Celem konferencji „Prawo kolejowe” oprócz analizy wybranych zagadnień uregulowanych w ww. akcie prawnym i autorskich prezentacji przygotowanych przez specjalistów zaangażowanych zarówno po stronie administracji publicznej, jaki podmiotów rynku oraz kancelarii prawnych, będzie również otwarta dyskusja i wymiana wiedzy odnosząca się do przyszłości i potrzeb wynikających z rozstrzygnięć sądowych, kluczowych z punktu widzenia branży.

Fundacja ProKolej, ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa

Organizacja branżowa, której celem jest poszerzanie możliwości rozwoju transportu kolejowego, ochrona praw klientów i użytkowników kolei oraz prezentacja potencjału i potrzeb sektora - liderom opinii, mediom, politykom oraz administracji krajowej i europejskiej.

Działa aktywnie na rzecz poprawy wizerunku polskiej kolei, transparentności warunków jej działania, wsparcia rozwoju i zwiększenia bezpieczeństwa przewozów oraz inwestycji w sektorze. Podkreśla zarówno wagę modernizacji taboru oraz infrastruktury, jak i jakości prawa regulującego działalność przedsiębiorstw kolejowych.

Lokalizacja

Urząd Transportu Kolejowego
Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa