• Warsztaty z udziałem ekspertów i specjalistów zajmujących się optymalizacją procesu zamówienia i koordynacji dostaw dofinansowanych ze środków unijnych
 • Sesja pytań i odpowiedzi, dająca okazję wykorzystania praktycznej wiedzy ekspertów i specjalistów.
 • Kolejne wydarzenie w ramach organizowanego od 5-lat cyklu debat Rail22 adresowanych do środowiska kolejowego oraz otoczenia kolei

 • .

  Fundacja ProKolej to organizacja branżowa, której celem jest poszerzanie możliwości rozwoju transportu kolejowego, ochrona praw klientów i użytkowników kolei oraz prezentacja potencjału i potrzeb sektora - liderom opinii, mediom, politykom oraz administracji krajowej i europejskiej.

  Organizacja aktywnie działa na rzecz poprawy wizerunku polskiej kolei, transparentności warunków jej działania, wsparcia rozwoju i zwiększenia bezpieczeństwa przewozów oraz inwestycji w sektorze. Podkreśla zarówno wagę modernizacji taboru oraz infrastruktury, jak i jakości prawa regulującego działalność przedsiębiorstw kolejowych

  Agenda - Referat
  • „Refleksje nad listą rankingową działania 3.2.C Transport intermodalny”– Przemysław Wróbel – radca, Centrum Unijnych Projektów Transportowych

  „Procedury zamówień przyjazne dla zamawiającego i dostawcy – Istotne aspekty udzielania zamówień związanych z wydatkowaniem środków unijnych”

  • Mirella Lechna – LL.M., radca prawny, wspólnik w kancelarii Wardyński i Wspólnicy
  Agenda - Referat
  • Jak kupować zgodnie z zasadami konkurencyjności – przegląd regulacji i dobrych praktyk

  Moderator

  • dr Jakub Majewski – prezes, Fundacja Pro Kolej

  Podsumowanie i zamknięcie obrad

  dr Adam Wielądek
  dr Adam Wielądek
  International Union of Railways
  Chris Heaton-Harris
  Chris Heaton-Harris
  Minister of State for Transport
  dr Gerhard Troche
  dr Gerhard Troche
  Rail Freight Corridor 'Amber'
  Steffen Müller
  Steffen Müller
  Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur
  Radosław Pacewicz
  Radosław Pacewicz
  Urząd Transportu Kolejowego
  dr Jakub Majewski
  dr Jakub Majewski
  Fundacja ProKolej
  dr hab. Jana Pieriegud
  dr hab. Jana Pieriegud
  Warsaw School of Economics
  Steffen Bobsien
  Steffen Bobsien
  DB Cargo Polska
  dr Mirosław Antonowicz
  dr Mirosław Antonowicz
  Polskie Koleje Państwowe S.A.

  udział bezpłatny

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja „Pro Kolej” z siedzibą przy ul. Wspólnej 47/49, 00-684 Warszawa. Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres naszej siedziby lub poprzez wiadomość e-mail na adres: ado@prokolej.org.

  2. Inspektor Ochrony Danych (IOD) powołany przez Administratora nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa lub za pośrednictwem adresu e-mail: ado@prokolej.org.

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia zapisów, organizacji i realizacji konferencji "„Masterplan dla przewozów towarowych”„Masterplan dla przewozów towarowych”". W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody, dane przetwarzane będą również w celu przesyłania informacji o podobnych wydarzeniach organizowanych przez Fundację „Pro Kolej”.

  4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pan danych są wyrażone przez Panią/Pana zgody.

  5. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), ani organizacji międzynarodowych.

  6. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody, a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

  8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

  10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich będą zebrane.

  11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

  12. Więcej informacji na temat sposobu realizacji Pani/Pana praw, określonych powyżej, może Pani/Pan uzyskać kontaktując się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w sposób określony w ust. 1 i 2.

  13. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

  Lokalizacja

  Centrum Zielna
  Zielna 37, 00-108 Warszawa