Kongres entuzjastów i przyjaciół kolei odbędzie się 14 oraz 15 listopada 2020 r. w Piasecznie.

Jest to pierwsze i jedyne w Polsce wydarzenie skierowane do osób aktywnych w organizacjach i środowiskach zaangażowanych w ochronę i promowanie transportu kolejowego. Szeroka i otwarta formuła spotkania ma za zadanie wzajemną integrację i wymianę doświadczeń między specjalistami i hobbystami, osobami związanymi z koleją zawodowo i członkami organizacji pozarządowych.

Pierwszego dnia Kongresu, na sesji plenarnej w Centrum Kultury prezentowane będą doświadczenia i dobre praktyki z dotychczasowej działalności pro-kolejowej w różnych regionach kraju. Popołudnie przeznaczone zostanie na wizytę na zmodernizowanym dworcu samorządowym, a wieczór na wspólną kolację. Drugi dzień wypełni wizyta studyjna na Piaseczyńsko-Grójeckiej Kolei Wąskotorowej, w tym przejazd pociągiem specjalnym oraz cykl prezentacji dotyczących remontów i utrzymania lokalnej infrastruktury, pozyskania i eksploatacji taboru, procedur bezpieczeństwa i marketingu usług turystycznych.

Fundacja ProKolej, ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa

Organizacja branżowa, której celem jest poszerzanie możliwości rozwoju transportu kolejowego, ochrona praw klientów i użytkowników kolei oraz prezentacja potencjału i potrzeb sektora – liderom opinii, mediom, politykom oraz administracji krajowej i europejskiej.

Działa aktywnie na rzecz poprawy wizerunku polskiej kolei, transparentności warunków jej działania, wsparcia rozwoju i zwiększenia bezpieczeństwa przewozów oraz inwestycji w sektorze. Podkreśla zarówno wagę modernizacji taboru oraz infrastruktury, jak i jakości prawa regulującego działalność przedsiębiorstw kolejowych.

 

Piaseczyńsko-Grójeckie Towarzystwo Kolei Wąskotorowej ma na celu przede wszystkim ocalenie zabytku techniki kolejowej, w postaci czynnej kolei wąskotorowej o rozstawie szyn 1000 milimetrów. Przez kilka lat działalności przeprowadziło restaurację zarówno taboru jak też nieruchomości, powstrzymując od degradacji wiele urządzeń technicznych i maszyn, będących dzisiaj niepowtarzalnymi zabytkami techniki kolejowej. Dziś, jako licencjonowany przewoźnik kolejowy prowadzi regularne przewozy turystyczne między Piasecznem a Tarczynem.