The debate ‘What hampers freight services’ is the fourth edition of Rail22 cycle and the third event which is part of the official programme of the Trako International Railway Fair in Gdansk. The event is addressed to railway enterprises, exhibitors and guests of the fair, including railway carriers, service organisers, freight forwarders, infrastructure managers, manufacturers of rolling stock, machines and railway equipment, construction sector, service providers, experts and industry scientists, representatives of EU, government and local government administration as well as industry and economy media.

The focal point of this year’s conference is a discussion panel dedicated to the plans for development of the European railway and the possibility of increasing its importance as compared with car transportation. Due to the references to the role of railway in economy, the main topics will include freight services and infrastructure development. As since its very beginning Rail22 cycle has been of international nature, most speakers are foreigners and the debate is held in Polish and is simultaneously interpreted in English.

The conference organiser – Pro Kolej Foundation – is a platform of cooperation of companies, administration, passengers and rail users. Their goal is to contribute to the increase of the significance of rail transportation, protection of customer rights and presentation of needs and expectations of the sector to opinion leaders, media and national and European administration. The organisation is open to anybody who supports its goals and for whom development of rail is a value in itself.

Experience of collaborating companies, experts and the organisation allows to conduct actions on many levels – from a wide debate on the future of transportation, through monitoring of amendments to rail law to work on detailed technical solutions. The areas of activity cover investments in development, safety management and quality of the law that regulates the activity of rail entities.

 • Andrzej Bittel – Under Secretary of State, Ministry of Infrastructure and Construction
 • Paul Maynard – Parliamentary Undersecretary of State, Department for Transport
 • dr Adam Wielądek – honorary chairman, UIC
 • dr Jakub Majewski – President, Pro Kolej Foundation
Agenda - Referat

“Main goals of European railway investments”

 • Wolfgang Münch – Deputy Head of Unit, European Commission, DG Regio
Agenda - Referat

“Competition in the European raillway market – challenges and ways forward for rail freight”

 • dr Christoph Lerche – Head of Transport Policy Europe, Deutsche Bahn AG

„Infrastructure development vs. intermodal competition” – discussion panel

 • Kaspars Brišken – Business Development manager, RB Rail AS
 • Krzysztof Mamiński –  CEO, Polskie Koleje Państwowe S.A.
 • Wolfgang Münch – Deputy Head of Unit, European Commission, DG Regio
 • Igor Shilov – First Deputy Head, Belarusian Railway
 • dr Wolfgang Weinhold – Managing Director, DB Regio Southeast

Moderator

 • Radoslaw Czapski – Senior Infrastructure Specialist, The World Bank

Open discussion of conference participants

Summary and closing of the debate

Koszt uczestnictwa 300 zł + VAT

(dla podmiotów sektora finansów publicznych oraz studentów i absolwentów ALK 100 zł + VAT)

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja „Pro Kolej” z siedzibą przy ul. Wspólnej 50A/35, 00-514 Warszawa. Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres naszej siedziby lub poprzez wiadomość e-mail na adres: ado@prokolej.org.

 2. Inspektor Ochrony Danych (IOD) powołany przez Administratora nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Wspólna 50A/35, 00-514 Warszawa lub za pośrednictwem adresu e-mail: ado@prokolej.org.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia zapisów, organizacji i realizacji konferencji "Przejazdy kolejowo-drogowe 2019". W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody, dane przetwarzane będą również w celu przesyłania informacji o podobnych wydarzeniach organizowanych przez Fundację „Pro Kolej”.

 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pan danych są wyrażone przez Panią/Pana zgody.

 5. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), ani organizacji międzynarodowych.

 6. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody, a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich będą zebrane.

 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

 12. Więcej informacji na temat sposobu realizacji Pani/Pana praw, określonych powyżej, może Pani/Pan uzyskać kontaktując się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w sposób określony w ust. 1 i 2.

 13. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Lokation

TRAKO International Railway Fair 2017
“AMBEREXPO”

Żaglowa Street 11
80-560 Gdańsk
Poland

Contact:
+48 58 554 92 00
sekretariat@mtgsa.com.pl