Czym różni się system zasilania 3 kV DC w porównaniu do 25 kV AC? Na ile parametry zasilania decydują o prędkości i przepustowości? Jakim napięciem będą elektryfikowane nowe linie kolejowe? Czy zmieni się system zasilania na istniejących odcinkach?

Te i podobne zagadnienia będą tematem XVI edycji warsztatów eksperckich z cyklu rail22 – „3 czy 25 kV – jaki system zasilania dla kolei w Polsce?", organizowanych przez Fundację „Pro Kolej” wspólnie z Instytutem Kolejnictwa oraz z partnerami merytorycznymi . Wydarzenie, które zaplanowano na czerwiec 2020 r. odbędzie się w Eurocentrum Konferencyjnym przy Al. Jerozolimskich 134 w Warszawie. Podczas spotkania zaprezentowany zostanie raport o konsekwencjach zmiany napięcia sieci trakcyjnej. Rozważania przybiorą kontekst międzynarodowy, omówione zostaną m.in. projekty realizowane w innych krajach europejskich m.in. w: Czechach, Niderlandach, krajach bałtyckich.

Fundacja ProKolej, ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa

Organizacja branżowa, której celem jest poszerzanie możliwości rozwoju transportu kolejowego, ochrona praw klientów i użytkowników kolei oraz prezentacja potencjału i potrzeb sektora - liderom opinii, mediom, politykom oraz administracji krajowej i europejskiej.

Działa aktywnie na rzecz poprawy wizerunku polskiej kolei, transparentności warunków jej działania, wsparcia rozwoju i zwiększenia bezpieczeństwa przewozów oraz inwestycji w sektorze. Podkreśla zarówno wagę modernizacji taboru oraz infrastruktury, jak i jakości prawa regulującego działalność przedsiębiorstw kolejowych.

Lokalizacja

Eurocentrum Konferencyjne
Al. Jerozolimskie 134 Warszawa