Fundacja „Pro Kolej” wraz z szeregiem partnerów merytorycznych organizuje kolejną edycję konferencji i warsztatów specjalistycznych Rail22 pt. „Zarządzanie bezpieczeństwem i kryzysem – obszary ryzyka dla systemu kolejowego”.

Na program składać się będzie cykl prezentacji i dyskusji dotyczących zróżnicowania ryzyk dla przedsiębiorstw kolejowych - w tym zwłaszcza problemów pochodzących spoza systemu kolejowego. W poszczególnych wystąpieniach poruszona będzie również tematyka m.in.: kultury bezpieczeństwa, przygotowania sektora do sytuacji nadzwyczajnych, procedur zarządzania kryzysowego oraz krajowych i zagranicznych dobrych praktyk, które mogą być przykładem dla kolei.

Wydarzenie skierowane jest do przedsiębiorców z branży kolejowej i drogowej, przedstawicieli sektora ubezpieczeniowego oraz specjalistów zajmujących się zarządzaniem bezpieczeństwem i ryzykiem.

Fundacja ProKolej, ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa

Organizacja branżowa, której celem jest poszerzanie możliwości rozwoju transportu kolejowego, ochrona praw klientów i użytkowników kolei oraz prezentacja potencjału i potrzeb sektora - liderom opinii, mediom, politykom oraz administracji krajowej i europejskiej.

Działa aktywnie na rzecz poprawy wizerunku polskiej kolei, transparentności warunków jej działania, wsparcia rozwoju i zwiększenia bezpieczeństwa przewozów oraz inwestycji w sektorze. Podkreśla zarówno wagę modernizacji taboru oraz infrastruktury, jak i jakości prawa regulującego działalność przedsiębiorstw kolejowych.

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy
SKFS_logo_wytyczne-białe-tlo-z-R

Lokalizacja

EuroCentrum Konferencyjne
Al. Jerozolimskie 134, Warszawa