Fundacja ProKolej wspólnie z Centrum Logistyki, Transportu i Zakupów Akademii Leona Koźmińskiego zapraszają na piątą edycję cyklicznego spotkania, poświęconego budowie, modernizacji i eksploatacji skrzyżowań dróg i kolei.

W programie znajdzie się zarówno prezentacja nowych technologii, oczekiwań producentów, projektantów i zarządców infrastruktury, jak również część warsztatowa umożliwiająca wymianę doświadczeń oraz dyskusje o bezpieczeństwie regulacjach i przyszłości przejazdów kolejowo-drogowych.

Fundacja ProKolej, ul. Wspólna 50A/35, 00-514 Warszawa

Organizacja branżowa, której celem jest poszerzanie możliwości rozwoju transportu kolejowego, ochrona praw klientów i użytkowników kolei oraz prezentacja potencjału i potrzeb sektora - liderom opinii, mediom, politykom oraz administracji krajowej i europejskiej.

Działa aktywnie na rzecz poprawy wizerunku polskiej kolei, transparentności warunków jej działania, wsparcia rozwoju i zwiększenia bezpieczeństwa przewozów oraz inwestycji w sektorze. Podkreśla zarówno wagę modernizacji taboru oraz infrastruktury, jak i jakości prawa regulującego działalność przedsiębiorstw kolejowych

Radosław Pacewicz
Radosław Pacewicz
Urząd Transportu Kolejowego
dr Jakub Majewski
dr Jakub Majewski
Fundacja ProKolej
dr hab. Jana Pieriegud
dr hab. Jana Pieriegud
Warsaw School of Economics
Steffen Bobsien
Steffen Bobsien
DB Cargo Polska
dr Mirosław Antonowicz
dr Mirosław Antonowicz
Polskie Koleje Państwowe S.A.
dr Adam Wielądek
dr Adam Wielądek
International Union of Railways
Chris Heaton-Harris
Chris Heaton-Harris
Minister of State for Transport
dr Gerhard Troche
dr Gerhard Troche
Rail Freight Corridor 'Amber'
Steffen Müller
Steffen Müller
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur

Lokalizacja

Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 57/59 03-301 Warszawa