Fundacja ProKolej wspólnie z Centrum Logistyki, Transportu i Zakupów Akademii Leona Koźmińskiego zapraszają na piątą edycję cyklicznego spotkania, poświęconego budowie, modernizacji i eksploatacji skrzyżowań dróg i kolei.

W programie znajdzie się zarówno prezentacja nowych technologii, oczekiwań producentów, projektantów i zarządców infrastruktury, jak również część warsztatowa umożliwiająca wymianę doświadczeń oraz dyskusje o bezpieczeństwie regulacjach i przyszłości przejazdów kolejowo-drogowych.

Fundacja ProKolej, ul. Wspólna 50A/35, 00-514 Warszawa

Organizacja branżowa, której celem jest poszerzanie możliwości rozwoju transportu kolejowego, ochrona praw klientów i użytkowników kolei oraz prezentacja potencjału i potrzeb sektora - liderom opinii, mediom, politykom oraz administracji krajowej i europejskiej.

Działa aktywnie na rzecz poprawy wizerunku polskiej kolei, transparentności warunków jej działania, wsparcia rozwoju i zwiększenia bezpieczeństwa przewozów oraz inwestycji w sektorze. Podkreśla zarówno wagę modernizacji taboru oraz infrastruktury, jak i jakości prawa regulującego działalność przedsiębiorstw kolejowych

Paweł Gradowski
Paweł Gradowski
Instytut Kolejnictwa
dr Jakub Majewski
dr Jakub Majewski
Fundacja ProKolej
dr Mirosław Antonowicz
dr Mirosław Antonowicz
PKP S.A. / Logistic Procurement Center ALK
Marcin Kruszyński
Marcin Kruszyński
PKP PLK S.A.
dr Ignacy Góra
dr Ignacy Góra
Urząd Transportu Kolejowego
Radosław Kobryś
Radosław Kobryś
Biuro Ruchu Drogowego KG Policji
Tomasz Lewandowski
Tomasz Lewandowski
UM Województwa Mazowieckiego

Lokalizacja

Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 57/59 03-301 Warszawa