Fundacja ProKolej wspólnie z Centrum Logistyki, Transportu i Zakupów Akademii Leona Koźmińskiego zapraszają na piątą edycję cyklicznego spotkania, poświęconego budowie, modernizacji i eksploatacji skrzyżowań dróg i kolei.

W programie znajdzie się zarówno prezentacja nowych technologii, oczekiwań producentów, projektantów i zarządców infrastruktury, jak również część warsztatowa umożliwiająca wymianę doświadczeń oraz dyskusje o bezpieczeństwie regulacjach i przyszłości przejazdów kolejowo-drogowych.

Fundacja ProKolej, ul. Wspólna 50A/35, 00-514 Warszawa

Organizacja branżowa, której celem jest poszerzanie możliwości rozwoju transportu kolejowego, ochrona praw klientów i użytkowników kolei oraz prezentacja potencjału i potrzeb sektora - liderom opinii, mediom, politykom oraz administracji krajowej i europejskiej.

Działa aktywnie na rzecz poprawy wizerunku polskiej kolei, transparentności warunków jej działania, wsparcia rozwoju i zwiększenia bezpieczeństwa przewozów oraz inwestycji w sektorze. Podkreśla zarówno wagę modernizacji taboru oraz infrastruktury, jak i jakości prawa regulującego działalność przedsiębiorstw kolejowych

dr Jakub Majewski
dr Jakub Majewski
Fundacja ProKolej
Georg Seifert
Georg Seifert
Verkehrsverbund Rhein-Ruhr
Małgorzata Wujek
Małgorzata Wujek
Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Michał Zięba
Michał Zięba
Kancelaria ECh&W

Lokalizacja

Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 57/59 03-301 Warszawa