III edycja międzynarodowej konferencji Rail22
“Kolej 4.0 – otwarte ramy działania”

Termin i miejsce

18 października 2016, 10.30 Centrum Giełdowe, ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa

Opis wydarzenia

Konferencja „Kolej 4.0 – otwarte ramy działania” to była wydarzeniem branżowym skierowanym do podmiotów sektora kolejowego, ale również osób zainteresowanych przemysłem, logistyką lub szerzej gospodarką. Przygotowywany program składał się z części wprowadzającej oraz dwóch paneli dyskusyjnych rozdzielonych przerwą. Ze względu na zróżnicowane pochodzenie prelegentów i uczestników obrady prowadzone były w języku polskim i angielskim z tłumaczeniem symultanicznym.

Autorami wystąpień wprowadzających oraz uczestnikami panelu dyskusyjnego byli eksperci zagraniczni – w tym przedstawiciele instytucji międzynarodowych oraz menedżerowie firm kolejowych z Europy Zachodniej.

Zakres tematyczny

Tematyka odnosi się do wybranych regulacji prawa unijnego w zakresie integracji, modernizacji i liberalizacji sektora kolejowego oraz efektywności unijnych środków inwestycyjnych kierowanych na transport kolejowy. Ważnym aspektem będą bieżące procesy implementacji Recastu I Pakietu Kolejowego i przygotowania IV Pakietu Kolejowego.

Agenda

Witold Słowik – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju

dr Adam Wielądek – Honorowy przewodniczący, UIC

dr Jakub Majewski – Fundacja Pro Kolej

Agenda - Powitanie

dr Christoph Lerche – Dyrektor Pionu Europejskiej Polityki Transportowej, DB AG

Agenda - Referat

Radosław Czapski – Senior Infrastructure Specialist, Bank Światowy (prowadzenie)

dr Janusz Biliński – Director of Traction Development, Medcom

dr Christoph Lerche – Dyrektor Pionu Europejskiej Polityki Transportowej, DB AG

dr Ralf Schnieders – Expert, Verband Deutscher Verkehrsunternehmen

Cathryn Elizabeth Ross – Ofwat, United Kingdom Regulatory Network

Agenda - Referat

Piotr Jasiński – Ekspert, Oxford Economic Consulting (prowadzenie)

Christopher Irwin – vice-chairman, European Passengers’ Federation

Paweł Mazur – Partner, Wardynski&Partners

Laura Wright – Dyrektor Pionu Polityki Europejskiej, Rail Delivery Group