Termin i miejsce

23 września 2015, 10.30
Centrum Wystawienniczo – Kongresowe AMBEREXPO, ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk

Opis Wydarzenia:

Wiodącymi tematami debaty było prawo unijne dotyczące integracji, modernizacji i liberalizacji sektora kolejowego oraz szanse związane z unijnymi środkami inwestycyjnymi dla transportu. Ważnymi motywami były również szanse i zagrożenia związane z implementacją IV Pakietu Kolejowego, realizacja nowych Programów Operacyjnych oraz perspektywy rozwoju i inwestycji kolejowych po 2022 r.

Wśród autorów wystąpień wprowadzających oraz uczestników panelu dyskusyjnego gościliśmy ekspertów zagranicznych – w tym przedstawicieli Komisji Europejskiej, instytucji międzynarodowych oraz menedżerów największych firm kolejowych z Europy Zachodniej.

Druga edycja cyklu konferencji Rail22 towarzyszyła 11. edycji Targów Trako 2015. Wydarzenie przybrało formę międzynarodowej debaty: „Europejska Polityka Kolejowa”. Bardzo licznie zgromadzonych gości przywitała pani minister Claire Perry z Wielkiej Brytanii i prezes Fundacji dr Jakub Majewski.

W wystąpieniach wprowadzających skonfrontowano spojrzenia nauki, administracji i biznesu na główne wyzwania branży (dr Marcin Wołek z Katedry Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdańskiego, dr Gerhard Troche z Komisji Europejskiej i Johann Metzner z Pionu Europejskiej Polityki Transportowej w Centrali Deutsche Bahn).

Dla przedstawicieli polskiego sektora kolejowego szczególnie interesujące były wątki:

  • nowych kosztów regulacji unijnych
  • dyskusji politycznych wokół IV pakietu kolejowego
  • pomysłów na zwiększanie udziałów w rosnącym rynku transportowym

Następnie pan Radosław Czapski z Banku Światowego poprowadził dyskusję ekspertów ds. przemysłu i prawa kolejowego (dr Jonathan Beckitt z CMS Cameron McKenna w Wielkiej Brytanii, Jeremy Candfield z Railway Industry Association, Piers Marlow z European Passenger Transport Operators, Jean-Philippe Peuziat z działu Public Affairs, UNIFE). Silnie zaznaczyły się w niej wątki ujednolicenia standardów technicznych, nieuzasadnionych obaw przed otwieraniem rynku przewozowego na konkurencję oraz asymetrii regulacji sektora kolejowego i drogowego. Ciekawym dylematem była również kwestia przeregulowanej kolei w kontekście konkurencji w sektorze transportu

Zakres tematyczny

Tematyka odnosi się do wybranych regulacji prawa unijnego w zakresie integracji, modernizacji i liberalizacji sektora kolejowego oraz efektywności unijnych środków inwestycyjnych kierowanych na transport kolejowy. Ważnym aspektem będą bieżące procesy implementacji Recastu I Pakietu Kolejowego i przygotowania IV Pakietu Kolejowego.

Agenda

Claire Perry – Podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, UK

Stanisław Żmijan – Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury, PL

 

Agenda - Powitanie

dr Jakub Majewski – Prezes Fundacji ProKolej

dr Marcin Wołek – Adiunkt w Katedrze Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdańskiego

“IV Pakiet Kolejowy – szanse i zagrożenia dla biznesu kolejowego”

dr Gerhard Troche – Policy Officer, DG Move, Komisja Europejska

Agenda - Referat

“Wyzwania dla europejskiej polityki kolejowej do 2020″

Johann Metzner – Dyrektor Pionu Europejskiej Polityki Transportowej, DB AG

Agenda - Referat

dr Jonathan Beckitt – Partner, CMS Cameron McKenna UK

Jeremy Candfield – Dyrektor Generalny, Railway Industry Association

Piers Marlow – President of EPTO (European Passenger Transport Operators)

Jean-Philippe Peuziat – Kierownik działu Public Affairs, UNIFE

Radosław Czapski (moderator) – Senior Infrastructure Specialist, The World Bank

Prelegenci

Claire Perry Parlamentarny Podsekretarz Stanu ds. transportu.

Wykształcenie zdobyła w Nailsea Comprehensive School, Uniwersytecie Oksfordzkim i Harvard Business School, gdzie otrzymała tytuł MBA. Przed założeniem własnej niedużej firmy oferującej kobietom internetowe doradztwo finansowe Claire pracowała dla Bank of America, McKinsey and Company oraz Credit Suisse. Została wybrana na posłankę z ramienia Partii Konserwatywnej dla miasta Devizes w 2010 roku i ponownie w maju 2015 roku. W październiku 2011 roku Perry została mianowana Parlamentarnym Prywatnym Sekretarzem Philipa Hammonda, Sekretarza Stanu ds. obrony. Perry pełniła tę funkcję aż do października 2013 roku, kiedy objęła nowe stanowisko jako Asystent Rządowy ds. przestrzegania dyscypliny. Dnia 15 lipca 2014 roku Claire Perry została wybrana na Parlamentarnego Podsekretarza Stanu ds. transportu, jako który jest odpowiedzialna za opłaty za przejazd, franczyzę kolejową, spedycję i logistykę oraz za firmy transportowe.

dr Jakub Majewski Analityk, specjalista w zakresie logistyki, planowania i rozwoju systemów transportowych, inwestycji infrastrukturalnych, organizacji i marketingu przewozów publicznych. Absolwent Europejskiego Instytutu Rozwoju Lokalnego oraz Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych na Uniwersytecie Warszawskim. Wykładowca akademicki i kierownik Pracowni Polityki Transportowej Unii Europejskiej Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora – od 2012 r. z tytułem doktora.
Były prezes Instytutu Rozwoju i Promocji Kolei, pełnomocnik Urzędów Marszałkowskich koordynujący organizację przewozów regionalnych. Członek zarządów i rad nadzorczych przewoźników kolejowych (PKP Przewozy Regionalne, Warszawskiej Kolei Dojazdowej, Szybkiej Kolei Miejskiej). W latach 2009-10 prezes Kolei Mazowieckich, 2012-14 wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego ds. regulacji rynku kolejowego.
Członek komitetów sterujących, ekspert we wdrażaniu, ewaluacji programów operacyjnych finansowanych funduszy europejskich. Doradca Ministerstwa Infrastruktury w procesie przygotowania Ustawy o Publicznym Transporcie Zbiorowym. Współautor kilkudziesięciu opracowań analitycznych, badań oraz studiów wykonalności dla przemysłu i transportu.
Licencjonowany maszynista kolejowy, branżowy komentator prasowy i telewizyjny.
Marcin Wołek Doktor nauk ekonomicznych w Katedrze Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdańskiego. Absolwent Wydziału Ekonomicznego w specjalności Transport i Logistyka, adiunkt w katedrze Rynku Transportowego. Kierownik projektów europejskich, takich jak TROLLEY (2010-2013), TIDE (2012-2015) oraz CIVITAS DYNAMO (2012-2016). Opiekun naukowy studenckiego Koła Naukowego Rynku Transportowego i Marketingu.
Od 1998 r. Radny Miasta Gdynia, przewodniczący Komisji Strategii i Polityki Gospodarczej. W latach 2005-2008 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Transportu Związku Miast Bałtyckich (Union of Baltic Cities).
Ekspert w dziedzinie transportu kolejowego i miejskiego oraz finansowania inwestycji transportowych ze środków UE. Autor i współautor kilkudziesięciu artykułów, referatów oraz analiz i opracowań eksperckich z tej dziedziny.
Gerherd Troche Od 2010 roku: ekspert krajowy przy Komisji Europejskiej, Dyrekcja Generalna Mobilność i Transport – jednolity europejski obszar kolejowy, odpowiedzialny za europejskie kolejowe korytarze towarowe, ładunek wagonowy, kwestie intermodalne oraz badania i rozwój w zakresie kolejnictwa. W 2009 roku uzyskał tytuł doktora w Królewskim Instytucie Technologicznym w Sztokholmie/Szwecja; praca doktorska dotyczyła ekonomicznych aspektów kolejnictwa i modelowania systemów produkcji towarowego transportu kolejowego. W latach 2006–2010: członek Rady Naukowo-Doradczej FERRMED ASBL (stowarzyszenia działającego na rzecz rozwoju korytarza powietrznego Skandynawia-Morze Śródziemne). W latach 2003–2010: niezależny konsultant ds. kolejnictwa i logistyki, różne projekty szwedzkie i międzynarodowe. W latach 1996–2010: badacz i kierownik projektów w Grupie Kolejowej w Królewskim Instytucie Technologicznym w Sztokholmie/Szwecja, ze szczególnym uwzględnieniem transportu kolejowego towarów, ruchu/przepustowości oraz analiz rynku transportowego.
Johann Metzner Szef Europejskiej Polityki Transportowej, Deutsche Bahn AG.
Na początku kariery zawodowej zatrudniony jako radca prawny. Od 1999 zatrudniony w Deutsche Bahn AG jako specjalista od prawa pracy, a od 2002 oddelegowanie do UPrzedstawicielstwa DB AG w przy Komisji i Parlamncie Europejskim w Brukseli. Od 2006 r pełni funkcję szefa Departamentu Europejskiej Polityki Transportowej w Deutsche Bahn AG w Berlinie.
Jonathan Beckitt Jonathan Beckitt jest konsultantem w Zespole ds. finansowania infrastruktury i projektów [Infrastructure & Project Finance Group] kancelarii CMS Cameron McKenna LLP, z szerokim doświadczeniem w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego i powierzania inwestycji firmom prywatnym na zasadzie PFI, zarówno w Zjednoczonym Królestwie, jak i poza jego granicami.
Jonathan Beckitt dołączył do CMS w 1982 roku, pracował w Londynie, na Dalekim Wschodzie i Japonii, gdzie od października 1991 roku do czerwca 1994 roku był partnerem-rezydentem w tokijskim oddziale kancelarii. Od lipca 1994 roku do kwietnia 2015 roku był partnerem w londyńskim biurze.
Jonathan interesuje się przede wszystkim sektorem kolejowym, widnieje na liście Band 3 rankingu Chambers and Partners 2015, w którym został wyróżniony za swoją wiedzę w zakresie PPP/PFI. Jest kierownikiem zespołu projektowego zajmującego się opracowaniem standardów PPP w sektorze kolejowym pod auspicjami Międzynarodowego Centrum Doskonałości PPP i Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ.
Jeremy Candfield Dyrektor generalny stowarzyszenia Railway Industry Association.
Jeremy Candfield stoi na czele stowarzyszenia od 1998 roku, wcześniej przez ponad 20 lat pracował w Departamentach Środowiska i Transportu rządu brytyjskiego. Był dyrektorem wykonawczym Union Railways, spółki, która wybudowała Eurotunnel przeznaczony do szybkiego ruchu, jak również dyrektorem ds. spraw korporacyjnych w London and Continental Railways.
Jeremy Candfield reprezentuje stowarzyszenie w wielu organach i komisjach. Od 1998 roku jest też członkiem zarządu European Federation of Railway Trackwork Contractors (Europejskiej Federacji Wykonawców Trakcji Kolejowej), a w okresie od czerwca 2003 roku do czerwca 2007 roku był jej prezesem.
Piers Marlow Prezes Stowarzyszenia Europejskich Operatorów Transportu Pasażerskiego.
Dyrektor ds. rozwoju biznesu w Arriva plc. Był dyrektorem zarządzającym na Europę Wschodnią i dyrektorem zarządzającym na Niemcy & Europę Wschodnią w Arriva plc. Piers Marlow był odpowiedzialny za działalność autobusową i kolejową Arriva w Niemczech i Europie Wschodniej; koncentruje się na identyfikowaniu możliwości większego rozwoju. Dołączył do Arriva w 2003 roku po okresie pracy dla First Group jako dyrektor pionu na Południe i Walię. Karierę w obszarze transportu rozpoczął w 1978 roku – pracował na różnych wyższych stanowiskach zarządczych na terenie Zjednoczonego Królestwa, a ostatnio jest odpowiedzialny za wszystkie finansowe i operacyjne składowe działalności w sześciu spółkach.
Jean-Philippe Peuziat Pracuje w UNIFE – Związku Europejskiego Przemysłu Kolejowego – od 2012 roku, a od stycznia 2015 roku jest kierownikiem Jednostki ds. spraw publicznych. W ramach codziennych kontaktów z instytucjami europejskimi jest odpowiedzialny za wdrażanie strategii skierowanej na promocję polityk, które są korzystne dla europejskich spółek kolejowych i eksportu, lobbowanie za bezpośrednimi inwestycjami w projekty kolejowe (w tym projekty badawczo-rozwojowe) i promowanie polityk, które tworzą jednolity rynek europejski dla dostawców kolejowych. Jean-Philippe otrzymał tytuł magistra w Kolegium Europejskim w Brugii i w Instytucie Studiów Politycznych w Strasburgu. Przed karierą w UNIFE pracował jako doradca ds. transportu przy przedstawicielstwach regionów francuskich w UE.
Radosław Czapski Senior Infrastructure Specialist, The World Bank.
Pracuje w Banku Światowym od 2004. Obecnie jako Starszy Specjalista ds. Transportu i Infrastruktury koordynuje projekty transportowe i infrastrukturalne w Polsce i Europie Środkowej, koncentrując się na przedsięwzięciach w infrastrukturze transportowej, transporcie zbiorowym, bezpieczeństwie drogowym, rozwoju innowacyjnych form współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym w zarządzaniu i rozwoju infrastruktury (PPP – Partnerstwo Publiczno-Prywatne) oraz polityką transportową i modernizacją instytucji publicznych zajmujących się szeroko rozumianym transportem i infrastrukturą. Prowadzi lub współuczestniczy w przygotowaniu i realizacji szeregu prac analitycznych i projektów pożyczkowych prowadzonych przez Bank Światowy w Polsce i za granicą związanych z infrastrukturą transportową, rozwojem regionalnych i miejskich systemów transportowych oraz bezpieczeństwem ruchu drogowego. Poprzednio w międzynarodowej firmie doradczej Booz Allen Hamilton doradzał firmom komercyjnym, samorządom i międzynarodowym organizacjom i instytucjom finansowym (UE, EBOiR, Bank Światowy) w zagadnieniach związanych z rozwojem infrastruktury oraz restrukturyzacją przedsiębiorstw. Wcześniej podczas pracy w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce zajmował się koordynacją zagadnień sektorowych i realizacji programów pomocowych finansowanych ze środków UE w branżach związanych z infrastrukturą transportową, sektorami energetycznym i telekomunikacyjnym oraz restrukturyzacją przemysłu.
Posiada wykształcenie inżynierskie uzupełnione międzynarodowym dyplomem MBA.