Pierwsza edycja cyklu Rail22 pn. „Kolej 2020 – Zielone czy czerwone światło?” odbyła się 25 września 2013 roku podczas 10. Targów Kolejowych Trako 2013.

Niemal 60 osób uczestniczyło w pierwszej konferencji, a Fundacja "ProKolej" była jedyną organizacją pozarządową, która zorganizowała na targach takie spotkanie.

Kształt transportowej polityki europejskiej, zasady budowy korytarzy transportowych i kierunki rozwoju kolei w Europie omówił dr Gerhard Troche, ekspert Komisji Europejskiej, który był gościem specjalnym naszej konferencji. Po nim głos zabrał minister Andrzej Massel, przedstawiając strategię rozwoju kolei w Polsce do roku 2020.

Andrzej Massel mówił między innymi o konieczności wzrostu efektywności sektora kolejowego w Polsce, o zmianach w procesie zarządzania koleją i tworzeniu spójnej infrastruktury – spójnej, to znaczy uwzględniającej interesy wszystkich użytkowników transportu kolejowego i drogowego, ale także zacierającej różnice wewnątrz samej kolei. Jego zdaniem, jednym z głównym zadań jest integracja wokół potrzeb pasażerskich, zwiększanie dostępności do usług transportowych i informacji o tych usługach. Jednym z kluczowych zadań państwa będzie też wykorzystanie wszelkich możliwości finansowych w celu poprawy parametrów linii kolejowych, w tym linii towarowych.

Minister Massel zapowiedział także zwiększenie nakładów z funduszy europejskich na rozwój kolei we wschodnich regionach Polski. Tam trafi znacząca ilość środków finansowych, kierowanych nie tylko na modernizację, ale i na tworzenie nowych linii kolejowych.  

Mimo zaproszenia, w konferencji „Kolej 2020: zielone czy czerwone światło?” nie wziął udziału żaden przedstawiciel PKP SA. A szkoda, ponieważ w obliczu ciekawych referatów warto było zaprezentować stanowisko najsilniejszego podmiotu na polskim rynku kolejowym – szczególnie w kontekście późniejszej dyskusji panelowej, poświęconej głównym problemom polskiego transportu kolejowego.

Bardzo interesującą prezentację przedstawił prezes spółki DB Schenker Rail Polska, Christian Schreyer, który poruszył przede wszystkim aspekty niewykorzystanych szans polskiego transportu kolejowego. Lista przewag kolei nad transportem drogowym jest ogromna, począwszy od bezpieczeństwa przewozów, a skończywszy na kosztach społecznych i ekonomicznych oraz ekologii. Prezes DB Schenker Rail Polska apelował o współpracę przy budowaniu pozytywnego wizerunku polskich kolei, widząc w tym jeden z głównych mechanizmów wzrostu i szansę na powrót pasażerów oraz klientów kolejowych.

Prezes Fundacji ProKolej, Jacek Prześluga, przestawił ocenę perspektyw funkcjonowania rynku pasażerskiego do 2020 roku, zgłaszając jako główny problem sytuację na rynku transportu regionalnego. Sporo miejsca poświęcił też słabości ofert rynkowych dla pasażerów i destruktywnej roli publicznego finansowania kolei, która czyni z przewoźników – jak się wyraził – tłuste koty, niezdolne do jakiejkolwiek reakcji na wydarzenia rynkowe. Prezes Fundacji wystąpił także z propozycją zorganizowania konkretnych działań przewoźników poświęconych utworzeniu tzw. wspólnego biletu i wspólnego systemu sprzedaży biletów. Spotkanie w tej sprawie zaplanowano już w październiku. Apel w tej sprawie publikujemy tutaj.

W dyskusji panelowej udział wzięli dr Gerhard Troche, Andrzej Pawłowski – członek zarządu PKP PLK SA, Marcin Polewicz – członek zarządu Arriva RP, Wojciech Jurkiewicz – członek zarządu Freightliner PL oraz Michał Litwin ze Związku Niezależnych Pracodawców Kolejowych. Dyskutowano między innymi o bezpieczeństwie na kolei, w tym o szkoleniu maszynistów, przyszłości transportu towarowego, rozwoju sieci kolejowej w Polsce oraz problemach z zachowaniem zasady konkurencyjności i równości dostępu na polskim rynku kolejowym.

Dyskusję podsumował sekretarz Rady Fundacji ProKolej, Andrzej Goltz, przypominając historię i osiągnięcia podobnych organizacji w Europie, a zwłaszcza na rynku przewozów w Wielkiej Brytanii i w Niemczech. Takie organizacji nie są uczestnikami rynku – one zapewniają niezbędne know-how, przekazują informacje o najlepszych praktykach europejskich, prowadzą akcje edukacyjne i promocyjne, przybliżając kolej do klientów.

Prezentacje do pobrania: