Jakie ryzyka wiążą się z działalnością kolejową? Jak je skutecznie ograniczać bądź kompensować? Czy nowe technologie to również nowe obszary troski o bezpieczeństwo? Jak przypisuje się odpowiedzialność za wypadki w systemie kolejowym, prawnym i ubezpieczeniowym? Te i podobne zagadnienia będą tematem V edycji konferencji Rail22 – czyli warsztatów eksperckich pt. „Bezpieczeństwo w wielu wymiarach - ryzyka i odpowiedzialność w biznesie kolejowym?”.

Wydarzenie skierowane jest do przedsiębiorców z branży kolejowej, przedstawicieli administracji i specjalistów branżowych, pełnomocników systemów zarządzania bezpieczeństwem oraz specjalistów z obszaru finansów, ubezpieczeń, ochrony danych osobowych i systemów informatycznych. Na program składa się cykl prezentacji i warsztatów z udziałem ekspertów i specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem, ryzykiem, ubezpieczeniami i regulacjami prawnymi w sektorze kolejowym oraz sesja pytań i odpowiedzi.

Fundacja ProKolej to organizacja branżowa, której celem jest poszerzanie możliwości rozwoju transportu kolejowego, ochrona praw klientów i użytkowników kolei oraz prezentacja potencjału i potrzeb sektora - liderom opinii, mediom, politykom oraz administracji krajowej i europejskiej.

Organizacja aktywnie działa na rzecz poprawy wizerunku polskiej kolei, transparentności warunków jej działania, wsparcia rozwoju i zwiększenia bezpieczeństwa przewozów oraz inwestycji w sektorze. Podkreśla zarówno wagę modernizacji taboru oraz infrastruktury, jak i jakości prawa regulującego działalność przedsiębiorstw kolejowych

 • dr Jakub Majewski – prezes, Fundacja Pro Kolej
Agenda - Referat

“Szacowanie i wycena ryzyka kolejowego” – Kamil Bara – dyrektor Biura ubezpieczeń OC, STU ERGO Hestia

„Zarządzanie ryzykiem kolejowym”

 • Kamil Bara – Dyrektor Biura  Ubezpieczeń OC, ERGO Hestia S.A.
 • Konrad Drzewicki – Ekspert w zakresie ryzyk OC, Marsh Polska
 • Karol Trzoński – ekspert, Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych
 • Michał Zięba – Dyrektor Departamentu Monitorowania i Bezpieczeństwa, Urząd Transportu Kolejowego

Moderator

 • Jakub Madrjas – redaktor prowadzący, Rynek Kolejowy
Agenda - Referat

“Wielowątkowość likwidacji szkody kolejowej case study na przykładzie wykolejenia poc. Płock – Świnoujście z ładunkiem oleju opałowego w 2013 r.

 • Bartosz Kieler, Łukasz Hancko – Risk Guard Sp. z o.o.

„Odpowiedzialność w biznesie kolejowym”

Moderator

 • Piotr Duda – adwokat, współwłaściciel, Kancelaria DW Legal
 • Bartosz Paczesny – radca prawny, prezes, Risk Guard
 • Łukasz Lasek – adwokat, Kancelaria Wardyński i Wspólnicy
 • Marlena Stańczak-Libich – dyrektor Działu klienta strategicznego, Marsh Polska

Moderator

 • dr Jakub Majewski – prezes, Fundacja Pro Kolej
Agenda - Referat

“CSR i edukacja dla bezpieczeństwa”

 • Marcin Kruszyński – wicedyrektor Biura Komunikacji i Promocji, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Summary and closing of the debate

“Globalne trendy w zakresie zarządzania ryzykiem w branży kolejowej”

 • ekspert zagraniczny
Łukasz Lasek
Łukasz Lasek
Kancelaria Wardyński i Wspólnicy
Karol Trzoński
Karol Trzoński
Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych
Piotr Duda
Piotr Duda
Kancelaria DW Legal
Bartosz Paczesny
Michał Zięba
Michał Zięba
Urząd Transportu Kolejowego
Bartosz Kieler
Bartosz Kieler
Risk Guard
Łukasz Hancko
Łukasz Hancko
Risk Guard
Konrad Drzewicki
Konrad Drzewicki
Marsh Polska
Marcin Kruszyński
Marcin Kruszyński
PKP PLK S.A.
Jakub Madrjas
Jakub Madrjas
Rynek Kolejowy
dr Jakub Majewski
dr Jakub Majewski
Fundacja ProKolej
Kamil Bara
Kamil Bara
STU ERGO Hestia

Zapraszamy do bezpłatnej rejestracji na konferencję

Lokalizacja

Centrum Zielna
Centrum Konferencyjne ul Zielna 37, 00-108 Warszawa