18 czerwca 2019, godz. 10:30-14:30.

Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37 Warszawa

Warsztaty eksperckie dla przedstawicieli samorządów wojewódzkich i przewoźników regionalnych to wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do menedżerów, specjalistów oraz urzędników odpowiedzialnych za inwestycje i nadzór nad funkcjonowaniem regionalnych systemów transportowych. Na program składa się cykl prezentacji oraz otwarta dyskusja z udziałem ekspertów z dziedziny prawa, zakupów, finansów, projektowania, produkcji i eksploatacji taboru kolejowego. .

Praktyczny wymiar warsztatów gwarantuje zaproszenie do udziału praktyków, zajmujących się na co dzień przygotowaniem oraz realizacją zamówień publicznych, monitorowaniem jakości i niezawodności systemu kolejowego, a także problematyką pozyskania i rozliczania projektów inwestycyjnych. Wstąpienia przygotują również specjaliści z Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz eksperci reprezentujący rynki transportowe Europy Zachodniej.

Fundacja ProKolej, ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa

Organizator konferencji – Fundacja Pro Kolej – to platforma współpracy firm, administracji, pasażerów i użytkowników kolei. Jej celem jest wzrost znaczenia transportu kolejowego, ochrona praw klientów oraz prezentacja potrzeb i oczekiwań sektora liderom opinii, mediom oraz krajowej i europejskiej administracji. Organizacja ma formę otwartą dla wszystkich, którzy wspierają jej cele i dla których rozwój zrównoważonego transportu jest wartością nie tylko ekonomiczną.

Doświadczenie współpracujących z Fundacją firm, ekspertów oraz samej organizacji pozwala prowadzić działania na wielu płaszczyznach – od szerokiej debaty o przyszłości transportu, poprzez monitoring zmian prawa kolejowego aż po prace nad szczegółowymi rozwiązaniami technicznymi. Aktywność w tym zakresie obejmuje inwestycje w rozwój, zarządzanie bezpieczeństwem i jakość prawa regulującego obecną i przyszłą działalność transportową.

dr Jakub Majewski
dr Jakub Majewski
Fundacja ProKolej
Georg Seifert
Georg Seifert
Verkehrsverbund Rhein-Ruhr
Małgorzata Wujek
Małgorzata Wujek
Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Michał Zięba
Michał Zięba
Kancelaria ECh&W

Lokalizacja

Centrum Konferencyjne
ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa