Fundacja „Pro Kolej” wraz z Akademią Leona Koźmińskiego i szeregiem partnerów merytorycznych organizuje szóstą edycję konferencji „Przejazdy kolejowo-drogowe”. Wydarzenie, które zaplanowano 9 marca 2020 r. odbędzie się tradycyjnie w auli uczelni przy ul. Jagiellońskiej 57/59 w Warszawie. Hasła przewodnie tegorocznej edycji to: innowacje, inwestycje oraz edukacja.

Na program konferencji „Przejazdy kolejowo-drogowe 2020” składać się będzie cykl prezentacji i dyskusji dotyczących najnowszych rozwiązań w zakresie techniki i zarządzania bezpieczeństwem na przejazdach kolejowo-drogowych. W poszczególnych wystąpieniach poruszona zostanie kwestia aktualnego poziomu bezpieczeństwa na przejazdach, zagrożeń dla użytkowników transportu, metod podnoszenia bezpieczeństwa oraz efektów jakie przynoszą inwestycje w infrastrukturę i technologię. Swoje spojrzenie na skrzyżowania dróg i torów przedstawią zarówno kolejarze, jak i zarządcy oraz użytkownicy dróg.

Fundacja ProKolej, ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa

Organizacja branżowa, której celem jest poszerzanie możliwości rozwoju transportu kolejowego, ochrona praw klientów i użytkowników kolei oraz prezentacja potencjału i potrzeb sektora - liderom opinii, mediom, politykom oraz administracji krajowej i europejskiej.

Działa aktywnie na rzecz poprawy wizerunku polskiej kolei, transparentności warunków jej działania, wsparcia rozwoju i zwiększenia bezpieczeństwa przewozów oraz inwestycji w sektorze. Podkreśla zarówno wagę modernizacji taboru oraz infrastruktury, jak i jakości prawa regulującego działalność przedsiębiorstw kolejowych.

get-file
Logo Fundacji format png

Lokalizacja

Akademia Leona Koźmińskiego, Aula 2, budynek C
Jagiellońska 57, Warszawa