.

O.

Fundacja ProKolej to organizacja branżowa, której celem jest poszerzanie możliwości rozwoju transportu kolejowego, ochrona praw klientów i użytkowników kolei oraz prezentacja potencjału i potrzeb sektora - liderom opinii, mediom, politykom oraz administracji krajowej i europejskiej.

Organizacja aktywnie działa na rzecz poprawy wizerunku polskiej kolei, transparentności warunków jej działania, wsparcia rozwoju i zwiększenia bezpieczeństwa przewozów oraz inwestycji w sektorze. Podkreśla zarówno wagę modernizacji taboru oraz infrastruktury, jak i jakości prawa regulującego działalność przedsiębiorstw kolejowych

Podsumowanie i zamknięcie obrad

dr Jakub Majewski
dr Jakub Majewski
Fundacja ProKolej
Rafał Górski
Rafał Górski
Instytut Spraw Obywatelskich

Zapraszamy do bezpłatnej rejestracji na konferencję

Lokalizacja