25 września 2019, godz. 10:30-12:30.

Amber Expo - Międzynarodowe Targi Gdańskie, sala 1A (1 piętro)

Debata międzynarodowa „Masterplan dla przewozów towarowych” to wydarzenie skierowane jest do przedsiębiorców z branży kolejowej, przedstawicieli administracji i specjalistów branżowych. Gośćmi wydarzenia będą parlamentarzyści, przedstawiciele administracji unijnej, administracji unijnej, rządowej i samorządowej, organizacji kolejowych i biznesowych, specjaliści w zakresie prawa i regulacji rynku, kolejarze, logistycy, dziennikarze ekonomiczni oraz środowiska naukowe.

Dyskusja w gronie profesjonalistów oraz prezentacja i potencjalnych scenariuszy rozwoju i konsekwencji czekających nas zmian otoczenia społecznego i gospodarczego pozwoli na zdystansowanie się od bieżących problemów i nieco szersze spojrzenie na kolej w dłuższej perspektywie. Stanowiska, materiały i wnioski z konferencji będą miały wyraz praktyczny, ponieważ zostaną przekazane jako wkład w trwający proces aktualizacji Strategii Rozwoju Transportu.

Osią debaty jest panel dyskusyjny na temat rozwoju rynków cargo w Europie i możliwości wzmocnienia pozycji konkurencyjnej kolei. Tematy komplementarne to również warunki dostępu do infrastruktury w poszczególnych gałęziach transportu, bariery produktywności i efektywności, intermodalność oraz ograniczenia środowiskowe. Konferencje Rail22, a szczególnie debaty towarzyszące imprezom targowym wyróżnia międzynarodowy charakter. Zdecydowana większość prelegentów pochodzi z zagranicy, a obrady prowadzone w języku polskim i angielskim z tłumaczeniem symultanicznym.

Fundacja ProKolej, ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa

Organizator konferencji – Fundacja Pro Kolej – to platforma współpracy firm, administracji, pasażerów i użytkowników kolei. Jej celem jest wzrost znaczenia transportu kolejowego, ochrona praw klientów oraz prezentacja potrzeb i oczekiwań sektora liderom opinii, mediom oraz krajowej i europejskiej administracji. Organizacja ma formę otwartą dla wszystkich, którzy wspierają jej cele i dla których rozwój zrównoważonego transportu jest wartością nie tylko ekonomiczną.

Doświadczenie współpracujących z Fundacją firm, ekspertów oraz samej organizacji pozwala prowadzić działania na wielu płaszczyznach – od szerokiej debaty o przyszłości transportu, poprzez monitoring zmian prawa kolejowego aż po prace nad szczegółowymi rozwiązaniami technicznymi. Aktywność w tym zakresie obejmuje inwestycje w rozwój, zarządzanie bezpieczeństwem i jakość prawa regulującego obecną i przyszłą działalność transportową.

Radosław Pacewicz
Radosław Pacewicz
Urząd Transportu Kolejowego
dr Jakub Majewski
dr Jakub Majewski
Fundacja ProKolej
dr hab. Jana Pieriegud
dr hab. Jana Pieriegud
Warsaw School of Economics
Steffen Bobsien
Steffen Bobsien
DB Cargo Polska
dr Mirosław Antonowicz
dr Mirosław Antonowicz
Polskie Koleje Państwowe S.A.
dr Adam Wielądek
dr Adam Wielądek
International Union of Railways
Chris Heaton-Harris
Chris Heaton-Harris
Minister of State for Transport
dr Gerhard Troche
dr Gerhard Troche
Rail Freight Corridor 'Amber'
Steffen Müller
Steffen Müller
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur

Lokalizacja

Amber Expo
Międzynarodowe Targi Gdańskie
sala 1A (1 piętro)
ul. ul. Żaglowa 11; 80-560 Gdańsk